Yritysesittely

Länsi-Uudenmaan Laskenta ja Konsultointi Oy:n liiketoiminta on aloitettu alkusyksystä 2009, jonka toimitilat ovat Virkkalassa. Yhtiö tuottaa laadukkaita asiakaslähtöisiä liikkeenjohdon ja taloushallinnon asiantuntijapalveluita yrityksille sekä yksityisille henkilöille. Yhtiön toiminta perustuu ajatukseen, jossa yrittäjä saa yhdestä paikasta kokonaisvaltaisen palvelun kokemuksen kuin osaamisenkin osalta. Koulutukseltani olen laskentatoimenmerkonomi ja vuodesta 1989 alkaen olen toiminut yksityisten yritysten ja tilitoimiston kirjanpitäjänä sekä itsenäisenä tilitoimistoyrittäjänä vuoteen 2003 saakka. Tämän jälkeen olen toiminut asiantuntijan ja johtotason tehtävissä aina syksyyn 2009 saakka. Lisäksi minulla kokemusta erilaisista taloushallinnon järjestelmistä ja niiden käyttöönottoprojekteista ja projektityöskentelystä asiakkaan ja toimittajan puolella.

ARVOISTA
Hyvä ja molempia osapuolia tuottava miellyttävä palvelu tilitoimistossa syntyy mielestäni siitä, että asiakkaan ja tilitoimiston ajatukset sekä tarpeet kohtaavat. Palvelun hyvä laatu edellyttää toinen toistensa osaamisen molemminpuolista kunnioitusta. Mielestäni laatu edellyttää asiantuntevuutta ja huolellisuutta, täsmällisyyttä ja oikea-aikaisuutta, luottamuksellisuutta sekä ystävällistä palvelua. Tärkeänä pidän myös yhteistyötä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa, asiakasyritysten menestymisen tukemista ja toimintatapojen yhdenmukaisuutta.

NOPEUS
Asiakkaalle kiireelliset asiat, kuten palkat, erilaiset todistukset tai esim. verokyselyt hoidan mahdollisimman pian, turhaa viivyttelemättä. Eräs tärkeimmistä kannustimistani on, että asiakkaamme informoivat minua kaikesta vähänkin epäselvästä, jotta saan mahdollisesti syntyneet virheet tai väärinkäsitykset oikaistua.

ASIAKASLÄHTÖISYYS
Keskustelen asiakkaan kanssa siitä, mitä palvelujamme he tarvitsevat ja teen siitä kirjallisen sopimuksen. Palvelun kokonaisuus lähtee aina asiakkaan tarpeista ja pidän asiakkaistamme hyvää huolta. Sovitut asiat hoidan ajallaan. Panostan selventävään raportointiin ja neuvontapalveluun.

EETTISYYS LUOTTAMUKSEN PERUSTANA
Olen aina huolehtinut siitä, että kirjanpito täyttää eettiset ja moraaliset perusteet, jolloin sidosryhmät esim. tilintarkastajat, verottaja ja pankki ovat oppineet luottamaan minulta saamiin raportteihin ja tietoihin. Näin toimistoni hyvä maine seuraa myös asiakkaitamme heidän hoitaessaan asioitaan näiden tahojen kanssa.

AMMATTITAIDON YLLÄPITO
Vaikka numeroiden pyörittely on kivaa, otan työni vakavasti. Itse ja tuleva henkilökuntamme osallistuu koulutukseen taloushallinnon alalta vanhan kertaamiseksi että uuden oppimiseksi. Tilaamani ajankohtainen ammattikirjallisuus täydentää tietojani reaaliajassa.