Palveluntarjonta

Länsi-Uudenmaan Laskenta ja Konsultointi Oy tuottaa laadukkaita asiakaslähtöisiä liikkeenjohdon ja taloushallinnon asiantuntijapalveluita yrityksille sekä yksityisille henkilöille.

 
 

 

TALOUSHALLINTOPALVELUT VEROASIANPALVELUT YRITYSHALLINTOPALVELUT


 

 
kirjanpidon tekeminen
arvolisäveron laskeminen
viranomais- ja asiakasraportointi
kustannuspaikkojen tuottavuuden seuranta
laskujen teko
saatavien seuranta
maksukehotukset ja perintä
laskujen kirjanpidon käsittely
laskujen maksatus
asiakkaan ilmoittamien perusteiden mukaisesti
voidaan maksaa asiakkaan tai tilitoimiston toimesta
viranomais- ja asiakasraportointi
juoksevan kirjanpidon pohjalta
tilinpäätöksen suunnittelu
läpikäynti asiakkaan kanssa osana kuukausikirjanpitoa
tilinpäätöksen ennakointi
verotuksen suunnittelu
osana kuukausikirjanpitoa
verotuksen ennakointi
ennakkoverojen seuranta
verojen riittävyys
verovalitukset ja vastineet
asiakkaan tarpeisiin räätälöitynä
tulot, menot, velat ja kannattavuus
asiakkaan tarpeiden mukaan
koulutus
yhtiömuodon valinta
liikeidean arviointi
dokumentointi
yhtiöoikeudelliset palvelut
dokumentointi
yritysjärjestelyt
yrityskaupat
taloushallinto, -suunnittelu ja seuranta- ja raportointijärjestelmä
talouspäällikköpalvelut
budjetointi ja seuranta (esim. tulos-ja kassabudjetit)
johdon raportointi
rahoituksen suunnittelu
taloushallinnon ulkoistamispalvelut
tilitoimisto hoitaa asiakkaan laajoja taloushallinnon kokonaisuuksia
HTM- ja KHT-tilintarkastajat